Prof. Dr. SERVET VARIŞ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. SERVET VARIŞ

T: (0282) 250 2051

M svaris@nku.edu.tr

W svaris.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Bahçe Bitkileri
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: BATH UNİVERSİTY (İNGİLTERE)
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FAKÜLTE
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BAHÇE BİTKİLERİ
Öğrenim Yılları: 1979
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: BATH UNİVERSİTY (İNGİLTERE)
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FAKÜLTE
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BAHÇE BİTKİLERİ
Öğrenim Yılları: 1976
Tez:
Lisans
Üniversite: EGE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BAHÇE BİTKİLERİ
Öğrenim Yılları: 1972
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Prof. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1995-
Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1989-
Yrd. Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1983-
İdari Görevler
Bölüm Bşk. BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. , ALTINTAŞ, S., UYSAL, H., VARIŞ, S.. Hormon Uygulayarak Harç ve Torf Doldurulmuş Fide Kaplarında ve Hormon Kullanmadan Harç, Torf ve Perlit Doldurulmuş Torbalarda Üretilen Domates Fidelerinde Gelişmenin Karşılaştırılması, III. Sebze Tarımı Semp. Bildiriler Kitabı, ss. 100-104, 2000.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
2. , BUTT, S.J., VARIŞ, S.. Suitability of Containerized Rooting Media By Using Bag Culture Technique for the Quality Production of Crops Grown Under Unheated Glasshose, On New Technologies for Enviromental and Agro-Applications, ss. 179-186, 2000.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
3. , FAZLIOОLU, O., ÖZTÜRK,İ., ERDOОAN, Z., ALTINTAޞ, S., VARIޞ, S.. Soğuk Serada Perlit Torbalarında ve Toprakta Yetiştirilmeye Uygun Kıvırcık Baş Salata Çeşitlerinin Belirlenmesi, III. Sebze Tarımı Semp. Bildiriler Kitabı, ss. 320-325, 2000.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
4. , KARAޞIN, İ., ERDOОAN, Z., ALTINTAޞ, S., VARIޞ, S.. Fide Dönemini Farklı Ortamlarda Geçirip, Sera Toprağına Dikilen Marulda Gelişme ve Verimin Karşılaştırılması, III. Sebze Tarımı Semp. Bildiriler Kitabı, ss. 303-308, 2000.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
5. , ÖZTOKAT, C. , VARIޞ, S.. Fide Kabı ve Torbalarda Yetiştirilip, Farklı Gelişme Devrelerinde Saman Balyası ve Sera Toprağına Dikilen Domates Fidelerinde, Gelişme, Verim ve Meyve Kalitesinin Karşılaştırılması, III. Sebze Tarımı Semp. Bildiriler Kitabı, ss. 285-290, 2000.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
6. , ÜRKMEZ, B., ALTINTAޞ, S., VARIޞ, S. Melez (F1) Domates Çeşitleri,Gerçekten Standart Çeşitlerden Daha mı Verimlidir?, III. Sebze Tarımı Semp. Bildiriler Kitabı, ss. 109-114, 2000.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
7. , CİNKILIÇ, H., ALTAY, H., VARIŞ, S.. Farklı Besin Kaynak ve Çözeltilerinin, Perlit Torba Kültürüyle Yetiştirilen Domateste, Gelişme ve Verim Üzerine Etkisi, I.Trakya Toprak ve Gübre Sempozyumu Bildiriler Kitabı, ss. 262-266, 1997.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
8. , VARIޞ, S., ARIN, L.. Isıtılmayan Seralarda Kış Ürünü Olarak Yetiştirilebilecek Yaprak Salata Çeşitlerinin Belirlenmesi, Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Kitabı, cilt 2, ss. 315-318, 1992.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
9. , VARIޞ, S., ALTAY H.. Topraksız Tarımda Ülkemiz İçin Yeni ve En Uygun Yöntem: Perlit Torba Kültürü, Türkiye I. Tarımda Perlit Semp. Bildiriler Kitabı, ss. 63-69, 1992.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
10. , VARIޞ, S., ALTAY H.. Torba Hacmi ve Perlit İriliğinin, Isıtılmayan Cam Serada Perlit Torba Kültürüyle Yetiştirilen Yaprak Salatada, Gelişme ve Verim Üzerine Etkisi, Türkiye I. Tarımda Perlit Semp. Bildiriler Kitabı, ss. 83-89, 1992.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
11. , VARIޞ, S.. Sebzecilikte Kireç Kullanımı, Tarım Kirecinin Tarımsal Verimlilikteki Yeri Paneli Yayını, ss. 1-9, 1984.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
12. , VARIޞ, S., ALTAY H.. Topraksız Tarımda Ülkemiz için Yeni ve En Uygun Yöntem :Perlit Torba Kültürü, Türkiye I. Tarımda Perlit Semp. Bildiriler Kitabı, ss. 63-69.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. , BUTT, S,J., KORAL, P.S., AKHTAR, S.A., VARIޞ, S., KÜTÜK, Ö. Hidroponik Kültürün Türkiye Pakistan ve Diğer Ülkelerdeki Gelişimi, Hasad, ss. 66-72, 2007.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
2. , VARIޞ, S., ALTINTAޞ,S. ,GÖKGÖZ,A. Serada topraksız tarım, Tarım Türk, ss. 32-34, 2007.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
3. , .VARIޞ; S. And GEORGE; R.A.T.,BAL,U., ALTINTAޞ, S., VARIޞ,S. And KIRKIM,Z.. Anti-damping off fungicides and seedling media affect the growth,development and yield of cos lettuce.Acta Agriculturae Scandinavica Section B-Soil and Plant Science, Journal of Horticultural Science, cilt 56, ss. 150-154, 2006.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
4. , BUTT, S.Y.,VARIޞ, S.. Beneficiary role of grapes residue, an organic waste of agrobased industry causing enviromental pollution a new concept of crop production in hydroponics, , ss. 881-888, 2005.
Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
5. , Trakya'da Seracılık, Hasad, ss. 34-36, 2005.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
6. , BUTT, S.J., VARIޞ, S. AND AL HAO, M.I.. Improvement of sensory attributes of tomatoes (Lycopersicon esculentum Mill) through hydroponics, Int. J. agric. Biol., cilt 6, ss. 388-392, 2004.
Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
7. , VARIޞ, S., ALTINTAޞ, S., ÇİNKILIÇ, H., KORAL, P.S., BUTT, S.Y. ,ÇİNKILIÇ, L.. Fide Üretiminde Ülkemize Özgü, Torfa Alternatif, Yeni ve En Ucuz Ortam: Öğütülmüş Cibre-Cüruf (ÖCC) Harcı, Hasad, ss. 26-34, 2004.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
8. , VARIޞ, S., EMİNOОLU, F.S.. Örtüaltı Tarımında Kullanılan ve Kullanılabilecek Olan Ortamların Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri, Hasad, ss. 46-57, 2003.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
9. , Varış, S., Altıntaş, S. ,Butt, S.J.. Topraksız tarım için en ucuz ortam ve yöntem: Cibre ve cibre torba kültürü, Hasad, ss. 40-43, 2000.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
10. , VARIޞ, S. ALTINTAޞ, S. ,BUTT, S.Y . Topraksız Tarım İçin En Ucuz Ortam ve Yöntem: Cibre ve Cibre Torba Kültürü, Hasad, ss. 40-43, 2000.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
11. , BUTT, S.J.,VARIޞ, S.. Soğuk Seradaki Farklı Yetiştirme Ortamlarında Salata ve Marul Tarımı, Hasad, ss. 32-35, 1999.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
12. , CİNKILIÇ, H., ALTAY, H. ,VARIޞ, S.. Farklı Besin Kaynak ve Çözeltilerinin, Perlit Torba Kültürüyle Yetiştirilen Marulda, Gelişme ve Verim Üzerine Etkisi, Hasad, ss. 14-18, 1999.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
13. , VARIޞ, S. Yetiştirilecek Bitkinin Sağlanmasında En Uygun Yöntemleri Tohumlarda Osmatik Yolla Çimlenmeyi Uyarma ve Sıvı (jelatinli) Ekim, Hasad, 1999.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
14. , ALTAY, H. ,VARIޞ, S.. Perlit Torba Kültüründe Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları, Hasad, ss. 20-23, 1998.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
15. , VARIޞ, S.,ALTINTAޞ, S. . Serada Topraklı ve Topraksız Tarım, Hasad, 1998.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
16. , VARIޞ, S.,ALTINTAޞ, S. . Soğuk Serada Kıvırcık Baş Salata ve Marul Tarımı, Hasad, ss. 18-19, 1998.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
17. , VARIޞ, S., ALTAY, H.,CİNKILIÇ, L. . Ülkemizde Sebze Fidelerinin Güncel Üretimi, Hasad, 1997.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
18. , ALTINTAޞ, S., VARIޞ, S.. Soğuk Serada Perlit Torba Kültürüyle Yetiştirilen Domates ve Marulda Sıcaklığa Dayalı Sorunlar ve Çözüm Yolları, Hasad, ss. 24-28, 1996.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
19. , BUTT, S.J. ,VARIޞ, S.. Soğuk Seradaki Farklı Yetiştirme Ortamlarında Domates Tarımı, Hasad, ss. 17-23, 1996.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
20. , KÖSE, G. , VARIޞ, S. Salata ve Marul Tarımında Sorunlar ve Çözüm Yolları, Hasad, ss. 29-31, 1996.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
21. , ÜRKMEZ, B.,VARIޞ, S. . Sera Domateslerinde Görülen Önemli Fizyolojik Bozukluklar ve Çözüm Yolları, Hasad, ss. 27-30, 1996.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
22. , VARIޞ, S. ALTAY, H. , ALTINTAޞ, S. . Toprağın Alternatifi; Perlit, Hasad, ss. 12-13, 1996.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
23. , VARIޞ, S. Domateste Çiçek Burnu Çürük (ÇBÇ) ve Çatlak Meyve Oluşumunun, Nedenleri ve Çözüm Yolları, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Yayınları, 1996.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
24. , ERYILMAZ, F.,VARIޞ, S.. Farklı Ekim Zamanlarının Çin Lahanası Çeşitlerinde Gelişme ve Verim Üzerine Etkisi, Trakya Üniv. Tekirdağ Ziraat Fak. Dergisi, cilt 3, ss. 1-8, 1994.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
25. , VARIޞ, S., ALTAY, H., MAKARACI, Z., . Farklı Kalsiyum ve İz Element Kaynaklarının, Isıtılmayan Cam Serada Perlit Torba Kültürüyle Yetiştirilen Kıvırcık Baş Salatada, Gelişme ve Verim Üzerine Etkisi, Trakya Üniv. Tekirdağ Ziraat Fak. Dergisi, cilt 3, ss. 9-15, 1994.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
26. , VARIޞ, S. Farklı Kalsiyum ve İz Element Kaynaklarının, Isıtılmayan Cam Serada Perlit Torba Kültürüyle Yetiştirilen Domateste, Gelişme ve Verim Üzerine Etkisi, Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Yayınları, 1994.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
27. , VESKE, N.G.,VARIޞ, S.. Farklı Ekim Tarihlerinin Isıtılmayan Cam Serada Yetiştirilen Domates Çeşitlerinde, Gelişme ve Verim Üzerine Etkisi, Trakya Üniv. Tekirdağ Ziraat Fak. Dergisi, cilt 3, ss. 16-20, 1994.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
28. , VARIޞ; S., ÖZÜYAMAN, T.,. The Comparasion of Growth and Yield of Tomatoes Grown in Glasshouse Borders, Bags Rings, Straw Bales and Top and Bottom Watered Fine and Coarse Perlites in the Cold Glasshouse, Acta Horticulturae, ss. 417-422, 1993.
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
29. , ALTINTAޞ, S., VARIޞ, S.. Isıtılmayan Cam Sera Toprağında ve Farklı Ortamlar Üzerine Oturtulmuş, 7 ve 15 Litrelik Torba ve Yüzüklerde Domates Yetiştirmenin, Bitki Gelişmesi ve Verim Üzerine Etkisi, Trakya Üniv. Tekirdağ Ziraat Fak. Dergisi, cilt 2, ss. 178-183, 1993.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
30. , VARIޞ; S.,GEORGE; R.A.T.. The effect of Mineral Nutrition on Progeny Performance in the Tomato, Trakya Üniv. Tekirdağ Ziraat Fak. Dergisi, cilt 2, ss. 1-6, 1993.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
31. , VARIޞ, S. Sebzecilikte Organik Tarım, Hasad, ss. 25-26, 1993.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
32. , EޞİCİ, Y. ,VARIޞ, S.. Isıtılmayan cam Serada Toprak, Torba, yüzük, Saman Balyaları, Alttan ve Üstten Sulanan Perlitte Yetiştirilen Hıyarlarda Gelişme ve Verimin Karşılaştırılması, Trakya Üniv. Tekirdağ Ziraat Fak. Dergisi, cilt 1, ss. 35-38, 1992.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
33. , VARIޞ, S., ALTAY, H.,. Isıtılmayan Seralarda Kış Ürünü Olarak Yetiştirilebilecek Yaprak Salata Çeşitlerinin Belirlenmesi, Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Kitabı, cilt 2, ss. 315-318, 1992.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
34. , VARIޞ, S., ALTAY, H.,. Torba Hacmi ve Perlit İriliğinin, Isıtılmayan Cam Serada Perlit Torba Kültürüyle Yetiştirilen Domateste, Gelişme ve Verim Üzerine Etkisi, Trakya Üniv. Tekirdağ Ziraat Fak. Yayınları, 1992.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
35. , VARIޞ, S. ,ALTINTAޞ, S.. Sera Sebzeciliğinde Torba Kültürü, Trakya Üniv. Tekirdağ Ziraat Fak. Dergisi, cilt 1, ss. 9-12, 1992.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
36. , VARIޞ, S. ,ALTINTAޞ, S.. Sera Sebzelerinin Saman Balyalarında Yetiştirilmeleri, Hasad, ss. 36-38, 1992.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
37. , VARIޞ, S. Perlit Torba Kültürü Uygulama Kılavuzu, Broşür, 1992.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
38. , VARIޞ, S.,ALTAY, H.,. Sera Sebzeciliğinde Harçlar, Trakya Üniv. Tekirdağ Ziraat Fak. Yayınları, 1991.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
39. , VARIޞ, S. Sera Sebzeciliğinde Tohum, Agro Teknik, ss. 13-16, 1991.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
40. , VARIޞ, S. Sera Sebzelerinin, Perlit Doldurulmuş Torbalarda, Topraksız Yetiştirilmeleri, Trakya Üniv. Tekirdağ Ziraat Fak. Yayınları, 1991.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
41. , VARIޞ; S. ,ޞALK, A.. Sonbaharda Farklı Ekim Zamanlarının, Isıtılmayan Cam Serada Erken İlkbahar Ürünü Olarak Yetiştirilen Bazı Kıvırcık Baş Salata ve Marul Çeşitlerinin, Gelişme ve Verimine Etkisi, Hasad, ss. 22-24, 1991.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
42. , VARIޞ, S. Topraksız Kültür ve Ülkemiz Seralarındaki Dünü, Bugünü ve Yarını, Hasad, ss. 10-12, 1991.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
43. , Tekirdağ'daki Isıtılmayan Seralarda Erken İlkbahar Ürünü Olarak Yetiştirilmeye Uygun Olan, Baş Salata ve Marul Çeşitleri, Salat Haberler, ss. 9-9, 1990.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
44. , VARIޞ; S. , ޞALK, A.. Isıtılmayan Seralarda Erken ilkbahar Ürünü Olarak Yetiştirilmeye Uygun Baş Salata ve Marul Çeşitlerinin Belirlenmesi, Trakya Üniv. Tekirdağ Ziraat Fak. Yayınları, 1990.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
45. , VARIޞ, S. Domateslerde Tohum Alma Yöntemleri, Hasad, ss. 11-14, 1989.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
46. , VARIޞ, S. Malç ve Çeşit İnteraksiyonunun Kuru ޞartlarda, açıkta Yetiştirilen Domateslerin Gelişme ve Verimine Etkis, Trakya Üniv. Tekirdağ Ziraat Fak. Yayınları, 1989.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
47. , VARIޞ; S.,ޞALK, A.. Çeşitli Sulu Gübrelerin Farklı Zaman Aralıklarında Uygulanmasının, Serada kıvırcık Baş Salata ve Marul Yetiştiriciliğinde, Bitki Gelişmesi ve Verim Üzerine Etkisi, Derim, cilt 6, ss. 60-72, 1989.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
48. , VARIޞ; S.,ޞALK, A.. Mixtatol ve Gübre İnteraksiyonunun, Açıkta, Kuru ޞartlarda Yetiştirilen Domateslerin Gelişme ve Verimine Etkisi, Trakya Üniv. Tekirdağ Ziraat Fak. Yayınları, 1989.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
49. , VARIޞ, S. Fide Yetiştiriciliği (gübreleme), Hasad, ss. 35-37, 1987.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
50. , VARIޞ, S , AVޞAR B. Kesme Çiçeklerde Vazo Ömrünün Uzatılması, Hasad, ss. 6-8, 1986.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
51. , VARIޞ, S. Sebze Yetiştiriciliğinde Yastıklar ve Alçak Tüneller, Serada Üretim, ss. 46-49, 1986.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
52. , VARIޞ, S. ve ÖZTÜRK, A.. Serada Yüzük Kültürü, Serada Üretim, 1986.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
53. , The Influence of Mineral Nutrition on Fruit Yield, Seed Yield and Quality in Tomato, Journal of Horticultural Science, cilt 60, ss. 373-376, 1985.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
54. , VARIޞ, S. Domateslerde Askıya Alma ve Budama, Serada Üretim, ss. 1-5, 1985.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
55. , VARIޞ, S. Karbondioksit Gübrelemesi, Serada Üretim, ss. 9-11, 1985.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
56. , VARIޞ, S. Sebzelerin Beslenme ve Sağlık Yönünden Önem, Çiftçi ve Köy Dünyası, cilt 1, 1985.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
57. , VARIޞ, S. Sera Sebzeciliğinde Verilecek Gübre Miktarı ve Sulu Gübreleme, Serada Üretim, ss. 74-79, 1985.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
58. , VARIޞ, S. Sera Sebzeciliğinde Verilecek Su Miktarı Sulama Zamanı ve Drenaj, , 1985.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
59. , VARIޞ, S. Ülkemiz seracılığına Genel Bir Bakış, Hasad, ss. 22-24, 1985.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
60. , VARIޞ, S. Yaprak Gübrelemesi ve Önemi, Hasad, cilt 3, 1985.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
61. , VARIޞ, S. Tohum Üretim ve Kalitesinin Önemi, Tarım ve Mühendislik, ss. 15-17, 1984.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
62. , VARIޞ, S.. Günümüzde Domates Gübrelenmesi, Verimlilik, cilt 12, ss. 177-189, 1983.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
63. , VARIޞ; S., GEORGE R.A.T. The Influence of Fruit Position on Progeny Performance in Tomato, Acta Horticulturae, ss. 153-158, 1981.
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
64. , GEORGE, R.A.T., STEPHENS, R.J., VARIޞ, S.. The Effect Of Mineral Nutrients on the Yield and Quality of Seed in Tomato, Hebblethwaite, ss. 561-567, 1980.
Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. , VARIޞ, S. ve ALTAY, H.. Topraklı ve Topraksız Ortamlarda Fide Üretimi., Bölüm: Fide yetiştiriciliği ve Gübreleme, Yayın Yeri: Trakya Üniv. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Yayın No: 273, Ders Kitabı No :35. , 2002.
2. , VARIS, S . Domateste çiçek burnu çürük (ÇBÇ) ve çatlak meyve oluşumunun , nedenleri ve çözüm , Yayın Yeri: Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi yayınları :252 Derleme no :26 , 1999.
3. , VARIޞ, S ,. Sera sebzelerinin , perlit doldurulmuş torbalarda topraksız yetiştirilmeleri (ik, Yayın Yeri: Trakya üniversitesi Tekirdağ ziraat fakültesi yayınları : 128 Derleme no :10 , 1998.
4. , ޞALK, A., ÇELİK, S., ve VARIޞ, S.. Bahçe Bitkileri ., Bölüm: Sebze Yetiştirme ve Örtüaltı sebzeciliği, Yayın Yeri: Trakya Üniv. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, 1984.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. , (01.01.1980-).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. , .
Tam metin bildiri
Ulusal Projeler
1. 1.TÜAF-103 NOLU’’ Farklı besin kaynakları ve çözeltilerinin,perlit torba kültürü ile yetiştirilen marul ve domateste,gelişme ve verim üzerine etkisi’’ 1999 da biten proj, ARAŞTIRMA PROJESİ, Devam Ediyor.
2. TÜBİTAK- proje no:1080857 İnorganik Ve Organik Maddeler Katılmış Cibrenin Fide Üretiminde Ve Topraksız Tarımda Yetiştirme Ortamı Olarak Kullanım Olanakları adıyla Kasım 2008’den be, ARAŞTIRMA PROJESİ, Devam Ediyor.
3. 2. TÜBAP-336 NOLU’’ Trakya bölgesinde seracılığın gelişimi, karşılaştığı sorunlar ve çözümler’’ 2002’de biten projede proje araştırıcısı., ARAŞTIRMA PROJESİ, Devam Ediyor.